DBH-3: irakasgaiak

IRAKASGAIAK ORDUAK ASTEAN
Geografia eta Historia1 3
Euskara eta Literatura 3
Gaztelania eta Literatura 3
Ingelesa 3
Matematika 3
Biologia eta Geologia 2
Fisika eta Kimika 3
Gorputz Hezkuntza 2
Erlijioa / Proiektua 1
Teknologia eta Digitalizazioa 3
Musika 1
Tutoretza 1
HAUTAZKOAK  
Frantsesa 2
Oinarrizko Informatika 2
Ingeleseko Ahozko Komunikazio Tailerra 2
Ongizate fisikoa eta emozionala 2
Kultura klasikoa 2
Adierazpen artistikoa 2

1) Ingelesez taldea osatzen bada