DBH-3: irakasgaiak

ENBORREKO IRAKASGAIAK
ORDUAK ASTEAN
Geografia eta Historia3
Euskara eta Literatura3
Gaztelania eta Literatura3
Ingelesa3
Irakaskuntza Akademikoetara Bideratutako Matematika
3
Biologia eta Geologia3
Fisika eta Kimika3
IRAKASGAI ESPEZIFIKOAK
 
Gorputz Hezkuntza
2
Erlijioa1 / Balio Etikoak1
1
Teknologia31
Plastikako, Ikusizko eta Ikus-entzunezko Hezkuntza
2
KONFIGURAZIO ASKEKO IRAKASGAIAK2
 
Frantsesa2
Informazioko eta Komunikazioko Teknologiak
2
Ingeleseko Ahozko Komunikazio Tailerra
2
Tutoretza1

1) Ingelesez egin daiteke, taldea osatzen bada

2) Bat aukeratu behar da

3) Euskeraz egin behar dute A ereduko ikasleek ingelesezko irakasgaiak hartzen badituzte