DBH-3: irakasgaiak

IRAKASGAIAK ORDUAK ASTEAN
Geografia eta Historia 3
Euskara eta Literatura 3
Gaztelania eta Literatura 3
Ingelesa 3
Matematika 3
Biologia eta Geologia 3
Fisika eta Kimika 3
Gorputz Hezkuntza 2
Erlijioa / Proiektua 1
Teknologia eta Digitalizazioa 2
Plastikako, Ikusizko eta Ikus-entzunezko Hezkuntza 1
HAUTAZKO IRAKASGAIAK1  
Frantsesa 2
Oinarrizko Informatika 2
Ingeleseko Ahozko Komunikazio Tailerra 2
Osasun fisikoa eta emozionala 2
Tutoretza 1

1) Bat aukeratu behar da