DBH-4: irakasgaiak

IRAKASKUNTZA AKADEMIKOAK

(Batxilergorantz)

IRAKASKUNTZA APLIKATUAK

(Lanbide Heziketarantz)

ORDUAK ASTEAN

ENBORREKO IRAKASGAI OROKORRAK

  Geografia eta Historia 3
  Euskara eta Literatura 3
  Gaztelania eta Literatura 3
  Ingelesa 4
 Irakaskuntza Akademikoetara Bideratutako Matematika  Irakaskuntza Aplikatuetara Bideratutako Matematika  4
  ENBORREKO HAUTAZKO IRAKASGAIAK  
 A AUKERA1 B AUKERA2  Teknologia  3
 Biologia eta Geologia Ekonomia  Lan Jarduerari Aplikatutako Zientziak3  3
 Fisika eta Kimika Latina Ekintzailetza eta Enpresa-Jardueren Hastapena3  3
  IRAKASGAI ESPEZIFIKOAK  
Gorputz Hezkuntza 2
Erljioa4 / Balio Etikoak4 1
  Filosofia*  3
  Musika*  3
Informazioko eta Komunikazioko Teknologiak* 3
Frantsesa* 3
Plastikako, Ikusizko eta Ikus-entzunezko Hezkuntza* 3
Kultura Klasikoa4* 3
Tutoretza 1

1) Zientzietako Batxilergorako

2) Giza Zientzietako eta Gizarte Zientzietako Batxilergorako

3) Bat aukeratu behar da.

4) Ingelesez, taldea osatzen bada.

* Bat aukeratu behar da. Taldea osatzen bada emango da. A ereduko ikasleek, ingelesezko irakasgaiak hartzen badituzte, derrigorrez, euskeraz eman behar dute asteriskodun irakasgaia.