Batxilergoa

ZIENTZIAK ETA TEKNOLOGIA
   
BATXILERGOA 1     BATXILERGOA 2
DERRIGORREZKOAK  ARLO KOMUNAK ORDUAK     DERRIGORREZKOAK  ARLO KOMUNAK ORDUAK
  Euskara eta literatura I 3       Euskara eta literatura II 3
  Gaztelania eta literatura I 3       Gaztelania eta literatura II 3
  Ingelesa I 3       Ingelesa II 3
  Filosofia 3       Espainiako Historia 3
  Gorputz hezkuntza 2       Filosofiaren historia 3
  MODALITATEKO ARLOAK (+ AUKERAZKOA)         MODALITATEKO ARLOAK  
Matematika I 4       Matematika II edo GZA Matematika II 4
 A AUKERA B AUKERA         AUKERATU BI:  
Fisika eta kimika Fisika eta kimika 4       Biologia* 4
Marrazketa teknikoa I Biologia, geologia eta ingurumen-zientziak 4       Fisika* 4
Teknologia eta ingenieritza I Anatomia aplikatua  4       Kimika*  4
            Geologia eta ingurugiro-zientziak* 4
            Marrazketa teknikoa II* 4
            Teknologia eta ingenieritza II* 4
            (*) =Lehenengo mailakoa egin beharra  
BAT AUKERATU AUKERAZKO ARLOA       BAT AUKERATU AUKERAZKO ARLOA  
 
Informazio eta komunikazioko teknologiak I
2       Informazio eta komunikazioko teknologiak II* 4
  Frantsesa I 2       Frantsesa II*  4
  Marrazketa artistikoa I 2       Marrazketa artistikoa II* 4
  Ahozko komunikazioa ingelesez 2       Psikologia 4
            Administrazio eta kudeaketa oinarriak  4
            Jarduera fisikoa, aisia eta osasuna 4
            Modalitateko beste bat  
4           (*) =Lehenengo mailakoa egin beharra Taldea osatzearen arabera
  Tutoretza 1       Tutoretza 1
  Erlijioa edo Komunitaterako proiektuak 1       Erlijioa edo Komunitaterako proiektuak 1
 
GIZA ZIENTZIAK ETA GIZARTE ZIENTZIAK
BATXILERGOA 1     BATXILERGOA 2
DERRIGORREZKOAK ARLO KOMUNAK ORDUAK     DERRIGORREZKOAK ARLO KOMUNAK ORDUAK
  Euskara eta literatura I 3       Euskara eta literatura II   3
  Gaztelania eta literatura I 3       Gaztelania eta literatura II  3
  Ingelesa I 3       Ingelesa II  3
  Filosofia 3       Espainiako Historia  3
  Gorputz hezkuntza 2       Filosofiaren historia  3
  MODALITATEKO ARLOAK (+ AUKERAZKOA)         MODALITATEKO ARLOAK  
 A AUKERA B AUKERA         Latina II* edo Gizarte zientziei aplikatutako matematika II* 4
Latina I Gizarte zientziei aplikatutako matematika I 4       Grekoa II* edo Enpresa eta negozio ereduen diseinua  
Grekoa I Ekonomia 4       Geografia edo Artearen historia 4
Mundu garaikidearen historia Mundu garaikidearen historia 4          
Literatura unibertsala Literatura unibertsala 4          
            (*) =Lehenengo mailakoa egin beharra  
BAT AUKERATU  AUKERAZKO ARLOA       BAT AUKERATU  AUKERAZKO ARLOA  
  Frantsesa I 2       Frantsesa II* 4
  Marrazketa artistikoa I 2       Marrazketa artistikoa II* 4
  Ahozko komunikazioa ingelesez 2       Psikologia 4
  Informazio eta komunikazioko teknologiak I 2       Informazio eta komunikazioko teknologiak II* 4
            Administrazio eta kudeaketa oinarriak 4
            Jarduera fisikoa, aisia eta osasuna 4
            (*) =Lehenengo mailakoa egin beharra Taldea osatzearen arabera
  Tutoretza 1       Tutoretza 1
  Erlijioa edo Komunitaterako proiektuak 1       Erlijioa edo Komunitaterako proiektuak 1
 
OROKORRA
BATXILERGOA 1   BATXILERGOA 2
DERRIGORREZKOAK ARLO KOMUNAK ORDUAK   DERRIGORREZKOAK ARLO KOMUNAK ORDUAK
  Euskara eta literatura I 3     Espainiako Historia 3
  Gaztelania eta literatura I 3     Euskara eta literatura II 3
  Ingelesa I 3     Filosofiaren historia 3
  Filosofia 3     Gaztelania eta literatura II 3
  Gorputz hezkuntza 2     Ingelesa II 3
  MODALITATEKO ARLOAK (+ AUKERAZKOA)       MODALITATEKO ARLOAK   
  Matematika orokorra 4     Zientzia orokorra 4
  Ekonomia, ekintzailetza eta enpresa jarduera 4     Geografia edo Mugimendu kultural eta artistikoak  4
  Mundu garaikidearen historia 4     Enpresa eta negozio ereduen diseinua 4
  Literatura unibertsala 4        
BAT AUKERATU  AUKERAZKO ARLOA     BAT AUKERATU AUKERAZKO ARLOA    
  Frantsesa I 2     Frantsesa II* 4
  Marrazketa artistikoa I 2     Marrazketa artistikoa II* 4
  Ahozko komunikazioa ingelesez 2     Psikologia 4
  Informazio eta komunikazioko teknologiak I 2     Informazio eta komunikazioko teknologiak II* 4
          Administrazio eta kudeaketa oinarriak 4
          Jarduera fisikoa, aisia eta osasuna 4
          (*) =Lehenengo mailakoa egin beharra Taldea osatzearen arabera
  Tutoretza 1     Tutoretza 1
  Erlijioa edo Komunitaterako proiektuak 1     Erlijioa edo Komunitaterako proiektuak 1