Batxilergoa

   ZIENTZIAK
   
 BATXILERGOA 1
  BATXILERGOA 2  
DERRIGORREZKOAK
ENBORREKO ARLO OROKORRAK
ORDUAK
  DERRIGORREZKOAK
ENBORREKO ARLO OROKORRAK
ORDUAK
  Euskara eta Literatura I
3
    Euskara eta Literatura II
3
  Gaztelania eta Literatura I
3     Gaztelania eta Literatura II
3
  Ingelesa I
3     Ingelesa II
3
  Filosofia
3     Espainiako Historia
4
  Matematika I
4     Matematika II
4

HAUTAZKO ENBORREKO ARLOAK (+ ESPEZIFIKOA)
      HAUTAZKO ENBORREKO ARLOAK (+ ESPEZIFIKOA)
 
 A AUKERA
B AUKERA
      Fisika* edo Lurraren eta Ingurugiroaren Zientziak (E) 4
Fisika eta Kimika

Fisika eta Kimika
4     Kimika* edo Teknologia Industriala II* (E) 4
Marrazketa Teknikoa I
Biologia eta Geologia
4     Marrazketa Teknikoa II* (T/E) edo Biologia (T/E)*
4
Teknologia Industriala I (E)
Anatomia Aplikatua (E)
 4     (*) =Lehenengo mailakoa egin beharra
 
  ARLO ESPEZIFIKOAK
    BAT AUKERATU
ARLO ESPEZIFIKOAK
 
DERRIGORREZKOA
Gorputz Hezkuntza
2    
 
BAT AUKERATU

Informazio eta Komunikazioko Teknologiak I
4     Informazio eta Komunikazioko Teknologiak II* 4
  Frantsesa I
4     Frantsesa II*  4
  Marrazketa Artistikoa I (gazteleraz)
4     Marrazketa Artistikoa II* (gazteleraz)
4
  Erlijioa
4     Psikologia
4
 
      Administrazio eta Kudeaketa Oinarriak
 4
 
      (*) =Lehenengo mailakoa egin beharra
Taldea osatzearen arabera
         
 
GIZA ZIENTZIAK ETA GIZARTE ZIENTZIAK
BATXILERGOA 1
  BATXILERGOA 2
DERRIGORREZKOAK
ENBORREKO ARLO OROKORRAK
ORDUAK
  DERRIGORREZKOAK
ENBORREKO ARLO OROKORRAK
ORDUAK
  Euskara eta Literatura I
3   Euskara eta Literatura II   3
  Gaztelania eta Literatura I
3  
Gaztelania eta Literatura II
 3
  Ingelesa I
3  
Ingelesa II
 3
  Filosofia
3  
Espainiako Historia
 4
  Latina I edo Gizarte Zientziei Aplikatutako Matematika I
4  
Latina II* edo Gizarte Zientziei Aplikatutako Matematika II*
 4
       
 (*)=Lehenengo mailakoa egin beharra
 

HAUTAZKO ENBORREKO ARLOAK (+ ESPEZIFIKOA)
   
HAUTAZKO ENBORREKO ARLOAK (+ ESPEZIFIKOA)
 
 A AUKERA1
B AUKERA2
      Grekoa II* edo Enpresaren Ekonomia
4
Grekoa I
Ekonomia 4     Geografia edo Artearen Historia
4
Mundu Garaikidearen Historia
Mundu Garaikidearen Historia
4     Filosofiaren Historia (E)
4
Literatura Unibertsala (E)
Literatura Unibertsala (E)
4    
 
          (*) =Lehenengo mailakoa egin beharra
 
   ARLO ESPEZIFIKOAK
    BAT AUKERATU
 ARLO ESPEZIFIKOAK
 
DERRIGORREZKOA
Gorputz Hezkuntza
2    
 
BAT AUKERATU
Frantsesa I
4     Frantsesa II* 4
  Marrazketa Artistikoa I (gazteleraz)
4     Marrazketa Artistikoa II* (gazteleraz)
4
  Erlijioa
4     Psikologia
4
  Informazio eta Komunikazioko Teknologiak I
4     Informazio eta Komunikazioko Teknologiak II*
4
 
      Administrazio eta Kudeaketa Oinarriak
4
 1) Latina I hartzen duenak A aukera hartu behar du

2) Giza Zientziei Aplikatutako Matematika II hartzen duenak B aukera hartu behar du

        (*) =Lehenengo mailakoa egin beharra
Taldea osatzearen arabera