INFORMAZIO OROKORRA

DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA

HIZKUNTZA EREDUAK:

  • A: irakasgai guztiak gazteleraz
  • D: irakasgai guztiak euskaraz
  • Hirueleduna: zenbait irakasgai ingelesez 1., 2., 3. eta 4. mailetan

 

GELA BEREZIAK BEHAR BEREZIAK DITUZTEN IKASLEENTZAT

 

BATXILERGOA

 

MODALITATEAK: ZIENTZIAK; GIZA ZIENTZIAK ETA GIZARTE ZIENTZIAK

HIZKUNTZA EREDUAK: A, D

 

DBH-1: irakasgaiak

ENBORREKO IRAKASGAIAK ORDUAK ASTEAN
Geografia eta Historia1 3
Gaztelania eta Literatura 4
Euskara eta Literatura 4
Ingelesa 4
Matematika 4
Biologia eta Geologia 3
IRAKASGAI ESPEZIFIKOAK  
Erlijioa1 / Balio Etikoak1 1
Gorputz Hezkuntza1 2
Teknologia 2
Musika2 2
Tutoretza 1

1) Ingelesez egin daiteke taldea osatzen bada

2) Euskeraz egin behar da A ereduan ingelesezko irakasgaiak hartzen badira

DBH-2: irakasgaiak

ENBORREKO IRAKASGAIAK
ORDUAK ASTEAN
Geografia eta Historia3
Euskara eta Literatura
4
Gaztelania eta Literatura4
Ingelesa3
Matematika4
Fisika eta Kimika3
IRAKASGAI ESPEZIFIKOAK
 
 Gorputz Hezkuntza1 2
 Erlijioa1 / Balio Etikoak1 1
 Teknologia 1
 Plastikako, Ikusizko eta Ikus-entzunezko Hezkuntza
 2
 Musika2 2
 Tutoretza 1

1) Ingelesez egin daiteke taldea osatzen bada

2) Euskaraz egin behar da A ereduan, ingelesez irakasgaiak hartzen badira

DBH-3: irakasgaiak

ENBORREKO IRAKASGAIAK
ORDUAK ASTEAN
Geografia eta Historia3
Euskara eta Literatura3
Gaztelania eta Literatura3
Ingelesa3
Irakaskuntza Akademikoetara Bideratutako Matematika
3
Biologia eta Geologia3
Fisika eta Kimika3
IRAKASGAI ESPEZIFIKOAK
 
Gorputz Hezkuntza
2
Erlijioa1 / Balio Etikoak1
1
Teknologia31
Plastikako, Ikusizko eta Ikus-entzunezko Hezkuntza
2
KONFIGURAZIO ASKEKO IRAKASGAIAK2
 
Frantsesa2
Informazioko eta Komunikazioko Teknologiak
2
Ingeleseko Ahozko Komunikazio Tailerra
2
Tutoretza1

1) Ingelesez egin daiteke, taldea osatzen bada

2) Bat aukeratu behar da

3) Euskeraz egin behar dute A ereduko ikasleek ingelesezko irakasgaiak hartzen badituzte


DBH-4: irakasgaiak

IRAKASKUNTZA AKADEMIKOAK

(Batxilergorantz)

IRAKASKUNTZA APLIKATUAK

(Lanbide Heziketarantz)

ORDUAK ASTEAN

ENBORREKO IRAKASGAI OROKORRAK

  Geografia eta Historia 3
  Euskara eta Literatura 3
  Gaztelania eta Literatura 3
  Ingelesa 4
 Irakaskuntza Akademikoetara Bideratutako Matematika  Irakaskuntza Aplikatuetara Bideratutako Matematika  4
  ENBORREKO HAUTAZKO IRAKASGAIAK  
 A AUKERA1 B AUKERA2  Teknologia  3
 Biologia eta Geologia Ekonomia  Lan Jarduerari Aplikatutako Zientziak3  3
 Fisika eta Kimika Latina Ekintzailetza eta Enpresa-Jardueren Hastapena3  3
  IRAKASGAI ESPEZIFIKOAK  
Gorputz Hezkuntza 2
Erljioa4 / Balio Etikoak4 1
  Filosofia*  3
  Musika*  3
Informazioko eta Komunikazioko Teknologiak* 3
Frantsesa* 3
Plastikako, Ikusizko eta Ikus-entzunezko Hezkuntza* 3
Kultura Klasikoa4* 3
Tutoretza 1

1) Zientzietako Batxilergorako

2) Giza Zientzietako eta Gizarte Zientzietako Batxilergorako

3) Bat aukeratu behar da.

4) Ingelesez, taldea osatzen bada.

* Bat aukeratu behar da. Taldea osatzen bada emango da. A ereduko ikasleek, ingelesezko irakasgaiak hartzen badituzte, derrigorrez, euskeraz eman behar dute asteriskodun irakasgaia.

Batxilergoa

   ZIENTZIAK
   
 BATXILERGOA 1
  BATXILERGOA 2  
DERRIGORREZKOAK
ENBORREKO ARLO OROKORRAK
ORDUAK
  DERRIGORREZKOAK
ENBORREKO ARLO OROKORRAK
ORDUAK
  Euskara eta Literatura I
3
    Euskara eta Literatura II
3
  Gaztelania eta Literatura I
3     Gaztelania eta Literatura II
3
  Ingelesa I
3     Ingelesa II
3
  Filosofia
3     Espainiako Historia
4
  Matematika I
4     Matematika II
4

HAUTAZKO ENBORREKO ARLOAK (+ ESPEZIFIKOA)
      HAUTAZKO ENBORREKO ARLOAK (+ ESPEZIFIKOA)
 
 A AUKERA
B AUKERA
      Fisika* edo Lurraren eta Ingurugiroaren Zientziak (E) 4
Fisika eta Kimika

Fisika eta Kimika
4     Kimika* edo Teknologia Industriala II* (E) 4
Marrazketa Teknikoa I
Biologia eta Geologia
4     Marrazketa Teknikoa II* (T/E) edo Biologia (T/E)*
4
Teknologia Industriala I (E)
Anatomia Aplikatua (E)
 4     (*) =Lehenengo mailakoa egin beharra
 
  ARLO ESPEZIFIKOAK
    BAT AUKERATU
ARLO ESPEZIFIKOAK
 
DERRIGORREZKOA
Gorputz Hezkuntza
2    
 
BAT AUKERATU

Informazio eta Komunikazioko Teknologiak I
4     Informazio eta Komunikazioko Teknologiak II* 4
  Frantsesa I
4     Frantsesa II*  4
  Marrazketa Artistikoa I (gazteleraz)
4     Marrazketa Artistikoa II* (gazteleraz)
4
  Erlijioa
4     Psikologia
4
 
      Administrazio eta Kudeaketa Oinarriak
 4
 
      (*) =Lehenengo mailakoa egin beharra
Taldea osatzearen arabera
         
 
GIZA ZIENTZIAK ETA GIZARTE ZIENTZIAK
BATXILERGOA 1
  BATXILERGOA 2
DERRIGORREZKOAK
ENBORREKO ARLO OROKORRAK
ORDUAK
  DERRIGORREZKOAK
ENBORREKO ARLO OROKORRAK
ORDUAK
  Euskara eta Literatura I
3   Euskara eta Literatura II   3
  Gaztelania eta Literatura I
3  
Gaztelania eta Literatura II
 3
  Ingelesa I
3  
Ingelesa II
 3
  Filosofia
3  
Espainiako Historia
 4
  Latina I edo Gizarte Zientziei Aplikatutako Matematika I
4  
Latina II* edo Gizarte Zientziei Aplikatutako Matematika II*
 4
       
 (*)=Lehenengo mailakoa egin beharra
 

HAUTAZKO ENBORREKO ARLOAK (+ ESPEZIFIKOA)
   
HAUTAZKO ENBORREKO ARLOAK (+ ESPEZIFIKOA)
 
 A AUKERA1
B AUKERA2
      Grekoa II* edo Enpresaren Ekonomia
4
Grekoa I
Ekonomia 4     Geografia edo Artearen Historia
4
Mundu Garaikidearen Historia
Mundu Garaikidearen Historia
4     Filosofiaren Historia (E)
4
Literatura Unibertsala (E)
Literatura Unibertsala (E)
4    
 
          (*) =Lehenengo mailakoa egin beharra
 
   ARLO ESPEZIFIKOAK
    BAT AUKERATU
 ARLO ESPEZIFIKOAK
 
DERRIGORREZKOA
Gorputz Hezkuntza
2    
 
BAT AUKERATU
Frantsesa I
4     Frantsesa II* 4
  Marrazketa Artistikoa I (gazteleraz)
4     Marrazketa Artistikoa II* (gazteleraz)
4
  Erlijioa
4     Psikologia
4
  Informazio eta Komunikazioko Teknologiak I
4     Informazio eta Komunikazioko Teknologiak II*
4
 
      Administrazio eta Kudeaketa Oinarriak
4
 1) Latina I hartzen duenak A aukera hartu behar du

2) Giza Zientziei Aplikatutako Matematika II hartzen duenak B aukera hartu behar du

        (*) =Lehenengo mailakoa egin beharra
Taldea osatzearen arabera