INFORMAZIO OROKORRA

DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA

HIZKUNTZA EREDUAK:

  • A: irakasgai guztiak gazteleraz
  • D: irakasgai guztiak euskaraz
  • Hirueleduna: zenbait irakasgai ingelesez 1., 2., 3. eta 4. mailetan

 

GELA BEREZIAK BEHAR BEREZIAK DITUZTEN IKASLEENTZAT

 

BATXILERGOA

 

MODALITATEAK: ZIENTZIAK; GIZA ZIENTZIAK ETA GIZARTE ZIENTZIAK

HIZKUNTZA EREDUAK: A, D

 

DBH-1: irakasgaiak

 IRAKASGAIAK ORDUAK ASTEAN
Geografia eta Historia1 3
Gaztelania eta Literatura 3
Euskara eta Literatura 3
Ingelesa 3
Matematika 4
Natur Zientziak 3
Balio Etikoak eta Zibikoak1 2
Gorputz Hezkuntza1 2
Plastika 2
Musika 2
Erlijioa/Proiektua 1
Tutoretza 1
HAUTAZKOAK  
Frantsesa 2
Teknologia eta Digitalizazioa 2
Osasun fisikoa eta emozionala 2

1) Ingelesez egin daiteke taldea osatzen bada

DBH-2: irakasgaiak

ENBORREKO IRAKASGAIAK ORDUAK ASTEAN
Geografia eta Historia1 3
Euskara eta Literatura 4
Gaztelania eta Literatura 4
Ingelesa 3
Matematika 4
Fisika eta Kimika 3
IRAKASGAI ESPEZIFIKOAK  
 Gorputz Hezkuntza1  2
 Erlijioa1 / Balio Etikoak1  1
 Teknologia  1
 Plastikako, Ikusizko eta Ikus-entzunezko Hezkuntza  2
 Musika2  2
 Tutoretza  1

1) Ingelesez egin daiteke taldea osatzen bada

2) Euskaraz egin behar da A ereduan, ingelesez irakasgaiak hartzen badira

DBH-3: irakasgaiak

IRAKASGAIAK ORDUAK ASTEAN
Geografia eta Historia 3
Euskara eta Literatura 3
Gaztelania eta Literatura 3
Ingelesa 3
Matematika 3
Biologia eta Geologia 3
Fisika eta Kimika 3
Gorputz Hezkuntza 2
Erlijioa / Proiektua 1
Teknologia eta Digitalizazioa 2
Plastikako, Ikusizko eta Ikus-entzunezko Hezkuntza 1
HAUTAZKO IRAKASGAIAK1  
Frantsesa 2
Oinarrizko Informatika 2
Ingeleseko Ahozko Komunikazio Tailerra 2
Osasun fisikoa eta emozionala 2
Tutoretza 1

1) Bat aukeratu behar da

 

DBH-4: irakasgaiak

IRAKASKUNTZA AKADEMIKOAK

(Batxilergorantz)

IRAKASKUNTZA APLIKATUAK

(Lanbide Heziketarantz)

ORDUAK ASTEAN

ENBORREKO IRAKASGAI OROKORRAK

  Geografia eta Historia 3
  Euskara eta Literatura 3
  Gaztelania eta Literatura 3
  Ingelesa 4
 Irakaskuntza Akademikoetara Bideratutako Matematika  Irakaskuntza Aplikatuetara Bideratutako Matematika  4
  ENBORREKO HAUTAZKO IRAKASGAIAK  
 A AUKERA1 B AUKERA2  Teknologia  3
 Biologia eta Geologia Ekonomia  Lan Jarduerari Aplikatutako Zientziak3  3
 Fisika eta Kimika Latina Ekintzailetza eta Enpresa-Jardueren Hastapena3  3
  IRAKASGAI ESPEZIFIKOAK  
Gorputz Hezkuntza 2
Erljioa4 / Balio Etikoak4 1
  Filosofia*  3
  Musika*  3
Informazioko eta Komunikazioko Teknologiak* 3
Frantsesa* 3
Plastikako, Ikusizko eta Ikus-entzunezko Hezkuntza* 3
Kultura Klasikoa4* 3
Tutoretza 1

1) Zientzietako Batxilergorako

2) Giza Zientzietako eta Gizarte Zientzietako Batxilergorako

3) Bat aukeratu behar da.

4) Ingelesez, taldea osatzen bada.

* Bat aukeratu behar da. Taldea osatzen bada emango da. A ereduko ikasleek, ingelesezko irakasgaiak hartzen badituzte, derrigorrez, euskeraz eman behar dute asteriskodun irakasgaia.

Batxilergoa

ZIENTZIAK ETA TEKNOLOGIA
   
BATXILERGOA 1     BATXILERGOA 2
DERRIGORREZKOAK  ARLO KOMUNAK ORDUAK     DERRIGORREZKOAK  ARLO KOMUNAK ORDUAK
  Euskara eta literatura I 3       Euskara eta literatura II 3
  Gaztelania eta literatura I 3       Gaztelania eta literatura II 3
  Ingelesa I 3       Ingelesa II 3
  Filosofia 3       Espainiako Historia 3
  Gorputz hezkuntza 2       Filosofiaren historia 3
  MODALITATEKO ARLOAK (+ AUKERAZKOA)         MODALITATEKO ARLOAK  
Matematika I 4       Matematika II edo GZA Matematika II 4
 A AUKERA B AUKERA         AUKERATU BI:  
Fisika eta kimika Fisika eta kimika 4       Biologia* 4
Marrazketa teknikoa I Biologia, geologia eta ingurumen-zientziak 4       Fisika* 4
Teknologia eta ingenieritza I Anatomia aplikatua  4       Kimika*  4
            Geologia eta ingurugiro-zientziak* 4
            Marrazketa teknikoa II* 4
            Teknologia eta ingenieritza II* 4
            (*) =Lehenengo mailakoa egin beharra  
BAT AUKERATU AUKERAZKO ARLOA       BAT AUKERATU AUKERAZKO ARLOA  
 
Informazio eta komunikazioko teknologiak I
2       Informazio eta komunikazioko teknologiak II* 4
  Frantsesa I 2       Frantsesa II*  4
  Marrazketa artistikoa I (gazteleraz) 2       Marrazketa artistikoa II* (gazteleraz) 4
  Ahozko komunikazioa ingelesez 2       Psikologia 4
            Administrazio eta kudeaketa oinarriak  4
            Jarduera fisikoa, aisia eta osasuna 4
            Modalitateko beste bat  
4           (*) =Lehenengo mailakoa egin beharra Taldea osatzearen arabera
  Tutoretza 1       Tutoretza 1
  Erlijioa edo Komunitaterako proiektuak 1       Erlijioa edo Komunitaterako proiektuak 1
 
GIZA ZIENTZIAK ETA GIZARTE ZIENTZIAK
BATXILERGOA 1     BATXILERGOA 2
DERRIGORREZKOAK ARLO KOMUNAK ORDUAK     DERRIGORREZKOAK ARLO KOMUNAK ORDUAK
  Euskara eta literatura I 3       Euskara eta literatura II   3
  Gaztelania eta literatura I 3       Gaztelania eta literatura II  3
  Ingelesa I 3       Ingelesa II  3
  Filosofia 3       Espainiako Historia  3
  Gorputz hezkuntza 2       Filosofiaren historia  3
  MODALITATEKO ARLOAK (+ AUKERAZKOA)         MODALITATEKO ARLOAK  
 A AUKERA B AUKERA         Latina II* edo Gizarte zientziei aplikatutako matematika II* 4
Latina I Gizarte zientziei aplikatutako matematika I 4       Grekoa II* edo Enpresa eta negozio ereduen diseinua  
Grekoa I Ekonomia 4       Geografia edo Artearen historia 4
Mundu garaikidearen historia Mundu garaikidearen historia 4          
Literatura unibertsala Literatura unibertsala 4          
            (*) =Lehenengo mailakoa egin beharra  
BAT AUKERATU  AUKERAZKO ARLOA       BAT AUKERATU  AUKERAZKO ARLOA  
  Frantsesa I 2       Frantsesa II* 4
  Marrazketa artistikoa I (gazteleraz) 2       Marrazketa artistikoa II* (gazteleraz) 4
  Ahozko komunikazioa ingelesez 2       Psikologia 4
  Informazio eta komunikazioko teknologiak I 2       Informazio eta komunikazioko teknologiak II* 4
            Administrazio eta kudeaketa oinarriak 4
            Jarduera fisikoa, aisia eta osasuna 4
            (*) =Lehenengo mailakoa egin beharra Taldea osatzearen arabera
  Tutoretza 1       Tutoretza 1
  Erlijioa edo Komunitaterako proiektuak 1       Erlijioa edo Komunitaterako proiektuak 1
 
OROKORRA
BATXILERGOA 1   BATXILERGOA 2
DERRIGORREZKOAK ARLO KOMUNAK ORDUAK   DERRIGORREZKOAK ARLO KOMUNAK ORDUAK
  Euskara eta literatura I 3     Espainiako Historia 3
  Gaztelania eta literatura I 3     Euskara eta literatura II 3
  Ingelesa I 3     Filosofiaren historia 3
  Filosofia 3     Gaztelania eta literatura II 3
  Gorputz hezkuntza 2     Ingelesa II 3
  MODALITATEKO ARLOAK (+ AUKERAZKOA)       MODALITATEKO ARLOAK   
  Matematika orokorra 4     Zientzia orokorra 4
  Ekonomia, ekintzailetza eta enpresa jarduera 4     Geografia edo Mugimendu kultural eta artistikoak  4
  Mundu garaikidearen historia 4     Enpresa eta negozio ereduen diseinua 4
  Literatura unibertsala 4        
BAT AUKERATU  AUKERAZKO ARLOA     BAT AUKERATU AUKERAZKO ARLOA    
  Frantsesa I 2     Frantsesa II* 4
  Marrazketa artistikoa I (gazteleraz) 2     Marrazketa artistikoa II*(gazteleraz) 4
  Ahozko komunikazioa ingelesez 2     Psikologia 4
  Informazio eta komunikazioko teknologiak I 2     Informazio eta komunikazioko teknologiak II* 4
          Administrazio eta kudeaketa oinarriak 4
          Jarduera fisikoa, aisia eta osasuna 4
          (*) =Lehenengo mailakoa egin beharra Taldea osatzearen arabera
  Tutoretza 1     Tutoretza 1
  Erlijioa edo Komunitaterako proiektuak 1     Erlijioa edo Komunitaterako proiektuak 1