Tituluak jasotzea

  • Titulua jasotzeko behar den agiria:
    • Tituludunaren N.A.N.-a
  • Titulua jaso behar duena ez bada tituluduna bera:
    • Tituludunaren idatzizko baimena
    • Tituludunaren N.A.N.-aren fotokopia
    • Jaso behar duenaren N.A.N.-a